Certificering

MO2 voldoet aan de benodigde certificering voor verantwoord liftonderhoud. De organisatie ondergaat periodieke audits voor het behoud van de huidige certificering. In de zoektocht naar constante verbetering behouden wij zicht op het behalen van nieuwe relevante certificering. 

 

 

VCA*

Gebaseerd op ons kwaliteitssysteem is MO2 gecertificeerd volgens VCA*. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Op basis van deze checklist hanteren wij een veilig en gezonde werkomgeving.

VCA is opgesteld voor organisaties die werken in risicovolle situaties, zoals bij liftrenovaties, nieuwbouw en onderhoud. Aan de hand van de checklist borgen wij een bewuste werkomgeving en dienstverlening.

NEN-EN 13015

MO2 pleegt liftonderhoud conform de lift specifieke onderhoudsinstructies NEN EN 13015 + A1. Deze onderhoudsnorm geeft richtlijnen voor veilig en passend liftonderhoud. Aan de hand van deze norm weten wij welke onderhoudstaken uitgevoerd dienen te worden per liftinstallatie in onze liftenportefeuille.

Wanneer nodig voeren wij een Risico-inventarisatie en -evaluatie uit om te bepalen of er aanvullende veiligheidsoverwegingen in acht genomen moeten worden. Betreffende RIE resulteert in de optimalisatie van een veilige werkomgeving voor onze monteurs.

ISO 14001

Onze organisatie het NEN ISO 14001 certificaat betreffende de activiteiten nieuwbouw, modernisering en uitvoeren van servicewerkzaamheden aan liftinstallaties. Hierbij nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld door op een erkende manier duurzaam in te kopen, het sturen op materiaal besparingen of energiezuinig autorijden.

Gezamenlijk met onze relaties zoeken wij naar nieuwe mogelijkheden voor een duurzame uitvoer van onze werkzaamheden. Zo is MO2 onderdeel van de duurzaamheidscommissie van de Technische Commissie (VLR/NLB). Binnen deze commissie worden de mogelijkheden met betrekking tot duurzaamheid in de liftenbranche besproken, onderzocht en het maximaal haalbare gerealiseerd.